Ved forsat brug af siden er du indforstået med vores privatlivspolitik - læs mere her.

advokat Angantyr Lauberg Nielsen
Indehaver (Offline)

Venligst tryk på pilen hvis du ønsker at komme i dialog med os.

Vi er i øjeblikket ikke online. Venligst efterlad os din besked og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.

SKALBERG SELSKABER | OM SELSKABER

Om holdingselskaber

HVAD ER ET HOLDINGSELSKAB?

Et holdingselskab har som udgangspunkt alene til formål at eje kapitalandele i andre selskaber. Holdingselskaber fungerer som en slags pengetank, hvor der fra driftsselskabet skattefrit kan overføres udbytte til holdingselskabet. Holding- og driftsselskabet er to helt separate juridiske enheder.

HVORFOR NYSTIFTE ET HOLDING- OG ET DRIFTSSELSKAB?

 • Store skatte- og forretningsmæssige fordele ved senere salg.

 • Begrænsning af risiko

 • Udbytteforhold


 • Kapitalindskud er minimum kr. 40.000 samlet for begge selskaber, idet kapitalen fra holdingselskabet indskydes 100% i driftsselskabet som kapitalgrundlag. Kapitalen skal således kun ”ind” en gang.

  Hvis der er flere ejere, er det en fordel at eje kapitalandele via et af hver af personerne ejet holding-selskab (eller fællesejet). På den måde kan kapitalejerne mere frit disponere over hvor meget af udbyttet, der ønskes opsparet eller hævet personligt ud af holding-selskabet.

  Driftsselskabet kan grundlæggende ikke gøre krav gældende overfor holdingselskabet.

  Banker og andre kreditgivere kræver dog til tider sikkerhedsstillelser m.v. og krav om personlig kautionsforpligtelse.

  Holdingselskabet kan skattefrit modtage udbytte fra driftsselskabet. For at kunne modtage udbytte skattefrit er det krav, at holdingselskabet mindst ejer 10% af driftsselskabet.

  Hvis et holdingselskab sælger sine kapitalandele beskattes dette ikke af den avance, der opnås ved overdragelsen – igen forudsat af, at holdingselskabet ejer mindst 10% af driftsselskabet.

  Såfremt driftsselskabet er kommet i uføre, hæfter holdingselskabet kun med den indskudte kapital, men ”pengetanken/holding-selskabet” består.

  Gennem holdingselskabet kan der etableres flere driftsselskaber, hvilket kan være hensigtsmæssigt hvis man fx ønsker at opdele forskellige driftsaktiviteter i hvert sit selskab. Årsager kan være risikoisolering eller blot forskelligrettede driftsaktiviteter. Her er frasalg af en aktivitet, udover den skattemæssige fordel, også mere overkommelig og gennemsigtig for investorer. Hvis mandens maskinudlejning, konens frisørsalon og erhvervsejendommen er blandet sammen i et selskab er det en særdeles omkostningstung opgave at sælge den ene del fra.

  Hvis et holdingselskab sælger sine kapitalandele beskattes dette ikke af den avance, der opnås ved overdragelsen – igen forudsat af, at holdingselskabet ejer mindst 10% af driftsselskabet.

  Fordelen er også, at holdingselskabet nu på ny kan foretage nye investeringer og erhverve nye kapitalbesiddelser, uden at pengene har været inde og ude af private lommer med dertil følgende betragtelige beskatninger til følge. Det kan være en dyr oplevelse at stå uden et holdingselskab ved salg af virksomhed, værende sig overdragelser, generationsskifte m.v.

  Såfremt du allerede har et driftsselskab og overvejer at ”bygge et holdingselskab”, skal du være opmærksom på, at det kan få betydelige skattemæssige konsekvenser, hvis du ikke rådfører dig med en revisor herom og sikrer dig at den kurs anparterne overdrages til svarer til værdien.

  Det nye holdingselskab kan stiftes ved en skattefri anpartsombytning. Du kan gøre det med eller uden forudgående tilladelse fra SKAT. Søg revisionsbistand. Vi henviser gerne til en revisor.

  Tidligere skulle alle holdingselskaber have revideret årsrapporten. Som følge af den ny Selskabslov har holdingselskaber nu mulighed for at fravælge revisionspligt. Den ekstra revisions-omkostning har tidligere bevirket, at mange har fravalgt holdingselskabet i etableringsfasen.

  Ønsker du at bestille et holdingselskab – klik

  KAPITALFORHOLD

  Kapitalkravet til anpartsselskaber er minimum kr. 40.000. Kapitalen kan indskydes i form af værdi og kontant, helt eller delvist.

  Kapitalejerne hæfter kun med den indskudte kapital.

  Ved kontant indskudskapital er der med den ny Selskabslov indført at kapitalejerne kan indskyde 25 % af selskabskapitalen dog minimum kr. 40.000. Selskabets ledelse kan senere kræve den del af selskabskapitalen, der ikke er indbetalt ved stiftelsen, indbetalt. Vilkår og tidsfrister for indbetaling vilkårbestemmes i selskabets vedtægter. Ved delvis indbetaling af selskabskapital er der en del forhold man skal være særdeles opmærksom på. Læs mere om delvis indbetaling

  Ved indskud af andre værdier end kontanter (apportindskud) kan der indskydes en bestående virksomhed, maskiner, patenter m.m. Ved visse former for indskud i værdier er en ledelseserklæring nok. Ved indskud af aktiver, bestående virksomhed eller anpartsombytning skal vi modtage en vurderingsberetning og åbningbalance for at gennemføre stiftelsen. Vores revisionsforbindelser er naturligvis behjælpelige hermed. Læs mere her om indskud i værdier.

  LEDELSESSTRUKTUR

  Et anpartsselskab skal have en direktion. Herudover kan vælges enten en bestyrelse eller et tilsynsråd. Hvis selskabet har medarbejderrepræsentanter skal der vælges enten en bestyrelse eller et tilsynsråd, hvor medarbejderne er repræsenteret.

  REVISIONSPLIGT

  Årsrapporten skal revideres af en godkendt revisor, medmindre der fravælges revisionspligt. De nærmere kriterier herfor kan du læse om her. Dette gælder også holdingselskaber.

  Ønsker du at bestille et anpartselskab – klik