Ved forsat brug af siden er du indforstået med vores privatlivspolitik - læs mere her.

advokat Angantyr Lauberg Nielsen
Indehaver (Offline)

Venligst tryk på pilen hvis du ønsker at komme i dialog med os.

Vi er i øjeblikket ikke online. Venligst efterlad os din besked og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.

SKALBERG SELSKABER | OM SELSKABER

Om ApS - anpartsselskaber

KAPITALFORHOLD

Kapitalkravet til anpartsselskaber er minimum kr. 40.000. Kapitalen kan indskydes i form af værdi og kontant, helt eller delvist.

Kapitalejerne hæfter kun med den indskudte kapital.

Ved kontant indskudskapital er der med den ny Selskabslov indført at kapitalejerne kan indskyde 25 % af selskabskapitalen dog minimum kr. 40.000. Selskabets ledelse kan senere kræve den del af selskabskapitalen, der ikke er indbetalt ved stiftelsen, indbetalt. Vilkår og tidsfrister for indbetaling vilkårbestemmes i selskabets vedtægter. Ved delvis indbetaling af selskabskapital er der en del forhold man skal være særdeles opmærksom på. Læs mere om delvis indbetaling

Ved indskud af andre værdier end kontanter (apportindskud) kan der indskydes en bestående virksomhed, maskiner, patenter m.m. Ved visse former for indskud i værdier er en ledelseserklæring nok. Ved indskud af aktiver, bestående virksomhed eller anpartsombytning skal vi modtage en vurderingsberetning og åbningbalance for at gennemføre stiftelsen. Vores revisionsforbindelser er naturligvis behjælpelige hermed. Læs mere her om indskud i værdier.

LEDELSESSTRUKTUR

Et anpartsselskab skal have en direktion. Herudover kan vælges enten en bestyrelse eller et tilsynsråd. Hvis selskabet har medarbejderrepræsentanter skal der vælges enten en bestyrelse eller et tilsynsråd, hvor medarbejderne er repræsenteret.

REVISIONSPLIGT

Årsrapporten skal revideres af en godkendt revisor, medmindre der fravælges revisionspligt. De nærmere kriterier herfor kan du læse om her. Dette gælder også holdingselskaber.

Ønsker du at bestille et anpartselskab – klik