OPRET IVS

SELSKAB (kontantstiftelse) SALÆR MOMS STATSGEBYR TOTAL
  IVS (min. 1. kr.) 1.000 250 670 1.920

>>> >Download formular her >BESTIL SELSKAB IVS

Skal der bestilles flere selskaber på en gang? Ring til os på 7020 1720. Vi kan give dig en god samlet pris og en nem bestillingsmåde. Du er også velkommen til et gratis møde hos os, hvor vi kan gennemgå den selskabskonstruktion der ønskes.

Alle de oplysninger du fremsender via bestillingen sker via en sikker SSL-forbindelse. Hav billedeID og sygesikringsbevis klar for samtlige de personer, der indtræder i selskabet. Dette gælder ledelse såvel som kapitalejere. Hvis du som privatperson bestiller et selskab på vegne andre skal du legitimere dig.

Skalberg Selskaber ApS er naturligvis registreret i HVL-registret således som Erhvervsstyrelsen kræver.

Selskabskapital under 25.000 kr. skal ikke indbetales til vores advokatforbindelse

Vi udarbejder en egenerklæring om kapitalen i forbindelse med stiftelsen

Vi har et bredt og solidt netværk af samarbejdspartnere, der kan løfte mange opgaver og udfordringer for dig og din virksomhed

 

GENEREL INFORMATION OM IVS – IVÆRKSÆTTERSELSKAB

Fakta

 • Et IVS er en særlig type anpartsselskab.
 • IVS’er er omfattet af selskabslovens bestemmelser for anpartsselskaber, medmindre andet følger af lovens kapitel 20 a om iværksætterselskaber.
 • Fordelen ved at stifte et IVS er, at det ikke kræver indskud af en større kapital for at stifte et sådant selskab.
 • Et IVS kan kun stiftes kontant.
 • Man kan stifte et IVS med en selskabskapital mellem 1 kr. – 49.999 kr. Der kan ikke ske delvis indbetaling af selskabskapitalen ved stiftelsen af et IVS.
 • Et IVS skal anmeldes til registrering inden for 2 uger fra stiftelsen. For sen anmeldelse fører til nægtelse af registreringen, og selskabet må stiftes og anmeldes på ny.
 • Ved endelig registrering af et IVS opnås begrænset hæftelse. Ejerne af et IVS hæfter således ikke med hele sin personlige formue, som det fx er tilfældet ved en enkeltmandsvirksomhed.
 • Et IVS er forpligtet til at opspare 25 pct. af overskuddet til opbygning af selskabets kapitalgrundlag – indtil selskabskapitalen og opsparingsreserven udgør 50.000 kr.
 • Selskabskapitalen og opsparingsreserven er bunden kapital.
 • Et IVS kan først udbetale udbytte til sine ejere, når selskabskapitalen og opsparingsreserven udgør mindst 50.000, og hvis selskabet i øvrigt opfylder selskabslovens betingelser herfor, bl.a. har frie reserver, der kan anvendes til udlodning af udbytte.
 • Det er ledelsen i et IVS, der har ansvaret for, at selskabet har et forsvarligt kapitalgrundlag til at opfylde sine løbende forpligtelser.
 • Et IVS er omfattet af årsregnskabslovens bestemmelser og skal årligt indsende den godkendte årsrapport til Erhvervsstyrelsen i overensstemmelse med denne lovs bestemmelser.
 • Det er ledelsens ansvar, at årsrapporten indberettes digitalt og rettidigt til Erhvervsstyrelsen.
 • Når et IVS har en selskabskapital og en opsparingsreserve, der udgør mindst 50.000 kr., kan generalforsamlingen træffe beslutning om at lade selskabet omregistrere til et almindeligt anpartsselskab.
 • Ved valg af IVS som virksomhedsform opnås fordel af selskabslovens faste rammer for, hvad der gælder for et selskab.
 • Udfordringen ved et IVS er, at der bliver stillet flere krav end ved etablering af en enkeltmandsvirksomhed – fx omkring afholdelse af ordinær generalforsamling og indsendelse af selskabets årsrapport, som skal indberettes digitalt til Erhvervsstyrelsen.
 • Et IVS skal ses som et alternativ til et almindeligt anpartsselskab og IKKE til en enkeltmandsvirksomhed.

 

 

Bestil IVS eller spørgsmål omkring IVS  –  skriv til os på: info@skalbergselskaber.dk eller ring på 70201720