GENEREL INFORMATION OM IVS – IVÆRKSÆTTERSELSKAB

Iværksætterselskabet (IVS selskab) bærer alle anpartsselskabets fordele hvad angår hæftelse, nemlig at kapitalejerne kun hæfter med den indskudte kapital. Selskabet har de samme spilleregler som kapitalselskaber. Iværksættere kan med en startkapital på kun 1 kr. starte et IVS selskab i selskabsform og opbygge den nødvendige kapital via bundne reserver til konvertingen af IVS-selskabet til et ApS. Der er dog en mindre række forhold man skal være opmærksom på

I et IVS selskab – iværksætterselskab kan der ikke træffes beslutning om udlodning af udbytte førend selskabet har et kapitalgrundlag hvor selskabskapitalen og reserven udgør mindst kr. 50.000 tilsammen. Herefter kan selskabet konverteres til et ApS. Der skal i den forbindelse udarbejdes en vurderingsberetning. Bemærk at et IVS selskab kun kan stiftes med kontant kapital – minimumskravet er dog kun 1. kr.

I lighed med ApS og A/S har ledelsen fortsat ansvar for at selskabet har et forsvarligt kapitalberedskab. Med et IVS selskab kan selskabet vokse med opgaven til at blive et ApS. Derved adskiller IVS sig fra personligt dreven virksomhed på 2 afgørende fronter, nemlig den selskabs/regnskabsmæssige gennemsigtighed (årsrapporterne er tilgængelige for offentligheden). Dernæst den for mange iværksætteres vedkommende altafgørende begrænsning af den personlige hæftelse.

Ønsker du at bestille et IVS, download skema BESTIL SELSKAB – send os en mail på info@skalbergselskaber.dk eller ring 70201720