Ved forsat brug af siden er du indforstået med vores privatlivspolitik - læs mere her.

advokat Angantyr Lauberg Nielsen
Indehaver (Offline)

Venligst tryk på pilen hvis du ønsker at komme i dialog med os.

Vi er i øjeblikket ikke online. Venligst efterlad os din besked og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.

SKALBERG SELSKABER | NYHEDSARKIV

<< Gå tilbage

Har du styr på dine selskabsdokumenter

2018-05-16 11:05:11 | Kategori: Anparts- og aktieselskaber | Tags: Diverse nyheder | |

I forbindelse med revisorernes udarbejdelse af årsrapporter indhentes selskabets vedtægter, ejerbog m.m.

Man skulle umiddelbart mene at det skulle være en smal sag for selskabets ledelse at fremvise. Ofte støder man på selskaber, hvor vedtægterne ikke er opdateret med den ny Selskabslov eller ændringer i revisionspligten.

I virksomhedsoverdragelser, kapitaludvidelser, omdannelser og mange andre selskabsretlige manøvrer er det i forhandlingssituationer absolut ikke uden betydning, at selskabets ledelse sørger for at selskabets dokumentationer er fyldestgørende. Signalværdien og seriøsiteten både for selskabets stand og ledelsens håndtering heraf er betragtelig men også en regulær forpligtelse, som mange desværre ikke helt følger op på. Det elektroniske ejerregister er for længst vedtaget, men endnu ikke realiseret i Erhvervsstyrelsens systemer.

Ejerbogen, som er et simpelt originaldokument i papirform eller som fil, er derfor den eneste dokumentation for hvem der ejer virksomheden, stemmeret og kapitalfordeling.

Iværksættere, der har oplevet enorm fremgang på få år, og derfor nemt kan tiltrække investorer eller måske overvejer at tage imod et godt købstilbud, har ofte problemer med selskabets dokumenter og må i 11. time reetablere bortkomne ejerbøger eller i lynets hast få opdateret vedtægterne med de faktiske forhold.

I denne sammenhæng har muligheden for fravalg af revisionspligt medført at en række selskaber ikke har vedtægter, der er ajourført i overensstemmelse hermed. Endnu værre, at årsrapporter indsendes uden revision eller review, men vedtægternes bestemmelser omtaler revideret årsrapport.

Som i alle andre ejerforhold i tilværelsen kommer man længst med at kunne dokumentere sit ejerforhold til selskaber, ejendom og alle andre besiddelser for at kunne håndhæve ejendomsretten.

Lad SKALBERG SELSKABER give dig et tilbud på gennemførelse et sikkerhedstjek på og opdatering af dit selskabs dokumenter. Det betaler sig!

Kommentarer: