Ved forsat brug af siden er du indforstået med vores privatlivspolitik - læs mere her.

advokat Angantyr Lauberg Nielsen
Indehaver (Offline)

Venligst tryk på pilen hvis du ønsker at komme i dialog med os.

Vi er i øjeblikket ikke online. Venligst efterlad os din besked og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.

SKALBERG SELSKABER | NYHEDSARKIV

<< Gå tilbage

Acontoskatten frist 20. november 2014

2018-05-16 10:55:52 | Kategori: Acontoskat og moms m.m. | Tags: Anparts- og aktiselskaber | Diverse nyheder | Erhvervsliv

Selskabets skattekonto giver et dejligt overblik, men kan også resultere i et administrativt kaos

Eksempel – hvis du f.eks. indberetter momstal nu og blot indbetaler frivillig acontoskat uden at have indberettet acontoskattens beløb korrekt, vil den til enhver tid ældste indberetningspost/forfalden blive dækket ind først. Hvis du indbetaler for tidligt, kan du altså enten risikere at der dækkes en helt anden post end tiltænkt, eller også returnerer SKAT beløbet til selskabets NemKonto, hvorefter acontoskatten ikke anses indbetalt og/eller angivet rettidigt.

Det er altså de poster der er forfaldne først, din indbetaling udreder uanfægtet at du er af den opfattelse, at det er acontoskatten din indbetaling går til. Har du f.eks. en ældre gæld fx 50.000, i moms, vil denne blive udlignet først ved fx en indbetaling på 75.000 til acontoskat. Herefter har du reelt kun indbetalt kr. 25.000 til acontoskatten og gælden ”flytter” sig så til en gæld vedr. acontoskatten i stedet.

Pas på din likviditet, tal med din revisor eller anden regnskabskyndig i god tid og lad denne hjælpe dig til at foretage indberetning og indbetaling korrekt.

Sørg for at afstemme din skattekonto jævnligt (ligesom din bankkonto)

Se her SKATs link vedrørende frivillig indberetning/betaling og om nedsættelse

Kommentarer: